Een goed alternatief voor sparen!

Rendement van pensioenen komt in gevaar

Spaarders moeten
nu 
in actie komen!

Rente op sparen gaat nog verder omlaag.
GroeiDividend helpt u om het tij te keren.

Als u zich nu aansluit als abonnee,
krijgt u van mij GroeiDividend een jaar lang gratis!

 

300_1_jaar_gratis.jpg 

 

 
De Europese Centrale Bank heeft vlak voor de Pinksteren een aantal maatregelen genomen om deflatie in de eurozone te voorkomen.

Eén van de maatregelen is een verdere verlaging van de rente en dat heeft tal van gevolgen.

Op de eerste plaats zullen onze pensioenen nog verder worden uitgehold. En als u nog spaargeld op de bank heeft, dan moet u erop rekenen dat u van uw bank nog minder rente krijgt.

Van de week hoorde ik een collega zeggen, dat we in feite van ons spaargeld worden onteigend. En dat is ook zo. De rente is straks niet eens meer genoeg om de belasting op ons spaargeld te betalen. U weet wel, die belasting in box 3.

Meneer Dijsselbloem gaat er nog altijd vanuit, dat u 4% rente op uw spaargeld krijgt. En daarvan wil hij 1,2% voor zijn schatkist. Maar waar krijgt u nog 4%? U mag blij zijn als u nog 1,2% krijgt en straks zakken we daar nog onder. Dan betaalt u dus meer dan 100% belasting op uw rente.

De pensioenmaatschappijen hebben overigens hetzelfde probleem. Alleen hoeven zij geen belasting af te dragen over dat beetje rente dat ze ontvangen. Maar die rente is wel zo laag, dat uw pensioen in gevaar komt.      

Minder pensioen en minder rente betekent, dat u wat moet ondernemen als u er niet op achteruit wilt gaan.
   

Voorkom onteigening van uw spaargeld!

Mijn naam is Eveline Vrisekoop. Als auteur van GroeiDividend wil ik graag helpen te voorkomen dat u er steeds verder op achteruit gaat.

Want dat laatste lijkt onvermijdelijk.

Wie denkt dat het met de lage rente spoedig voorbij is, heeft het lelijk mis. We gaan nog zeker 20 jaar met een hele lage rente te maken krijgen. Dat kan niet anders. De overheid is immers nog niet eens begonnen met het afbouwen van de schulden. Die lopen nog altijd op. Een hogere rente kan die overheid helemaal niet betalen, dus blijft de rente nog heel lang laag.

En met de hoge belasting in box 3 is minister Dijsselbloem dus bezig uw vermogen te onteigenen.

Veel spaarders realiseren zich nauwelijks, dat ze inmiddels versneld interen op hun vermogen. Daarop is maar één antwoord mogelijk!
 

Haal het geld van de spaarrekening!

Als u het niet op korte termijn echt nodig heeft. Natuurlijk is het goed om wat achter de hand te hebben, maar sparen voor de inkomsten moet u niet meer doen.

Dat levert immers niets meer op! Sterker nog, sparen kost u alleen maar geld.

En u moet er rekening mee houden, dat de situatie voor spaarders alleen maar verslechtert.

Niemand kiest ervoor om in te teren. Om dat te vermijden, moeten we wat anders leren denken. De “veilige” stalling van spaargeld bij de banken is voorbij en die tijd komt voorlopig niet terug.

Maar wat dan zult u denken…
 

GroeiDividend biedt een alternatief!

Op de beurs vinden we een aantal aandelen, die ik de Alsmaar Meer Dividend Betalers noem. Het zijn aandelen van heel degelijke bedrijven, die er een gewoonte van gemaakt hebben hun dividend regelmatig te verhogen.

Voor de bezitters van die aandelen is dat heel aantrekkelijk.

Zij zien het rendement op hun aandelen elk jaar verder stijgen.

Ik vergelijk dat een beetje met de klimspaarrekening van vroeger. Daar ging de rente ook omhoog, alleen bestaat die vorm van sparen al heel lang niet meer.

Sommige Alsmaar Meer Dividend Betalers verhogen hun dividend al meer dan 50 jaar! En zij hebben een reputatie hoog te houden.

Ik heb een lijst samengesteld van 254 AMDB’s. Allemaal bedrijven, die regelmatig hun dividend verhogen. U kunt die lijst terugvinden op mijn website. En per aandeel geef ik aan, of u het aandeel nu kunt kopen of niet.

Dat is wel heel belangrijk nu de beurzen zo hoog staan.
 

Bovendien heb ik een paar toppers voor u!

Elke maand maak ik een overzicht van de toppers van de maand. Dat zijn de beste aandelen uit mijn lijst voor die maand.

Deze maand heb ik het hoofdartikel gewijd aan een bedrijf uit de voedingssector. Het aandeel betaalt al meer dan 30 jaar dividend en heeft dat dividend de laatste 10 jaar met 220% verhoogd. En we kunnen de komende jaren nog veel meer verwachten, want het aandeel heeft een payout ratio van slechts 47,8%.

Daarnaast heb ik een aandeel uit de snel groeiende zorgsector. Het bedrijf heeft zo’n 7.000 winkels, waarin ook apotheken zijn ondergebracht. De onderneming betaalt al 29 jaar dividend uit en heeft dat in de laatste 10 jaar met 733% weten te verhogen. En met een payout ratio van 28%, zit er nog veel meer in het vat.

En er zit een oliegigant bij, die zijn dividend de laatste 10 jaar met 156% heeft doen stijgen. Deze onderneming betaalt al 33 jaar op een rij dividend uit. Deze onderneming heeft een payout ratio van 37,6% en zal nog heel wat jaren het dividend verder optrekken.
 

   Ook u zou een portfolio moeten hebben
met GroeiDividend aandelen!

Aandelen dus van bedrijven, die elk jaar weer een hoger dividend aan hun aandeelhouders uitbetalen en daardoor op termijn veel meer uitkeren aan hun aandeelhouders dan de hoogdividend aandelen.

Als u rendementen wilt maken, die ook nog eens inflatie bestendig zijn, dan biedt GroeiDividend u het perspectief dat u zoekt.  

Ik heb voor u een bonusrapport samengesteld, waarin ik u zeven extra tips geef van bedrijven, waar het dividend de komende jaren meer dan gemiddeld zal stijgen. 
 

Reageer dus snel,
dan krijgt u die zeven waardevolle tips erbij!

Deze tips zijn een extraatje voor nieuwe abonnees. U kunt zo als nieuwe belegger in GroeiDividend direct van start. 

Deze tips zijn op de eerste plaats bedoeld voor beleggers die dicht tegen hun pensioen aanzitten, maar ook de jonge belegger kan hiermee uit de voeten.

Bovendien… heb ik nog een bonusaandeel. Het gaat om een aandeel, dat nog niet op mijn lijst staat. Sinds ik dit aandeel vorig jaar als bonusaandeel heb opgenomen, is de koers met 51% gestegen en is ook het dividend met 21,7% verhoogd. En nog steeds kunt u erin beleggen.

Het bonusaandeel ligt ook voor u klaar!

Alles bij elkaar 8 waardevolle tips waar u gelijk mee kunt beginnen!
 

  GroeiDividend aandelen zijn te vergelijken
met een spaarrekening met een oplopende rente!

Iets dat we tegenwoordig bij de banken niet meer tegenkomen.

Natuurlijk is beleggen in aandelen wat minder zeker dan sparen op een spaarrekening, maar daar staat een mooie beloning tegenover. Want een groeidividend naar zo’n 9% over 10 jaar is niet niks. En als u deze aandelen nog langer vasthoudt, blijft de dividenduitkering groeien tot ver boven de 10%.

Dat is het mooie van GroeiDividend !

Terwijl uw spaargeld op de bank door de inflatie minder waard wordt, groeit door het oplopende dividend  uw vermogen omdat de koersen van de onderliggende aandelen meestijgen.

Van Bea van de V. kreeg ik een leuke reactie. Zij schreef:

Beste Eveline, ik ben nu bijna een jaar abonnee van Groeidividend en ik heb er al zoveel plezier van gehad. Op jouw advies heb ik bijvoorbeeld aandelen Cxxxxx gekocht. En ik heb nu al mijn eerste dividendverhoging van 6,67% te pakken. En niet alleen dat, de koers is sinds mijn aankoop ook nog eens met 20,5% gestegen. Aan dat laatste reken ik me overigens niet rijk, want ik heb besloten deze aandelen nog jaren vast te houden. Bedankt voor je adviezen! Bea

 

GroeiDividend is een alternatief dat u kan helpen!

Ons systeem concentreert zich immers op aandelen, die over een reeks van jaren bewezen hebben elk jaar hun dividend te verhogen.

Daarom noemen we de bedrijven achter die aandelen de Alsmaar Meer Dividend Betalers (AMDB’s).

Het gaat hier om bedrijven, die met hun producten meestal een dominantie positie in hun markt innemen. Zo dominant, dat concurrenten niet in staat zijn ze echt te bedreigen.

Slimme beleggers zijn al een tijdje bezig de aandelen van die bedrijven op te kopen. We kunnen dat goed zien, want de koersen van de AMDB’s lopen gestaag op.

En dat blijft ook voorlopig zo, omdat de rente laag blijft. 
 

Daarmee groeit niet alleen uw inkomen
maar ook uw vermogen!

Als bezitter van AMDB’s slaat u dus twee vliegen in één klap.

U verzekert uzelf van een stijgend inkomen en tegelijkertijd stijgt de waarde van uw belegd vermogen.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bezitters van staatsobligaties. Die hebben een vastrentende waarde, die dus niet stijgt en krijgen straks de nominale waarde van de staat terug.

Dat is veel minder, dan die obligaties nu waard zijn.

Neem bijvoorbeeld de staatsobligatie 7 ½% NL 93-23. Die heeft nog iets meer dan 9 jaar te gaan en staat op 150. Over tien jaar krijgt u er nog maar 100 voor terug. Maar als u ze nu verkoopt, krijgt u 150 en kunt u dus meer AMDB’s kopen, die u van een stijgend inkomen verzekeren.

Hetzelfde geldt voor vele andere beleggingen met een vast inkomen.
 

Nu is het moment om dus even goed na te denken!

Ik adviseer u geen impulsieve beslissingen te nemen. Maar wel is het nu het moment om af te wegen, of uw beleggingsstrategie niet aan een heroverweging toe is.

GroeiDividend kan u daarbij helpen. 

Daarbij heb ik als uitgangsfilosofie, dat dividend de beste graadmeter is om een bedrijf te beoordelen. Over omzet kun je als bedrijf nog onwaarheden vertellen en over winst ook. Maar dividend moet een bedrijf uitbetalen. 
   

En dividend liegt niet!

Een interessant boekje "Dividends don’t lie" van Geraldine Weiss, heeft ons de weg gewezen in met name het kiezen van de optimale momenten van het kopen en verkopen van Alsmaar Meer Dividend Betalers.

Die ervaring hebben wij ondergebracht in GroeiDividend!

Het hart van onze website is een lijst van 254 aandelen, die aan de hand van onze criteria zijn geselecteerd als Alsmaar Meer Dividend Betalers. In die lijst geven wij bij elk aandeel precies aan, of dat aandeel op dit moment is overgewaardeerd of ondergewaardeerd.

U kunt dus nog beter bepalen, wanneer u in een aandeel als Coca Cola of McDonald's wilt investeren. Want het rendement wordt niet alleen bepaald door de hoogte van het dividend en de koersgroei, het wordt ook bepaald door het moment van aankoop.

En om het voor u nog gemakkelijker te maken, maak ik uit de lijst elke maand een selectie van aandelen, die ik op dat moment koopwaardig vind. Dat zijn er voor deze maand 9 geworden. U vindt ze in het juni nummer van GroeiDividend.

Beperkt u zich tot de selectiestrategie die ik voor GroeiDividend heb gekozen, dan is de kans wel heel erg klein, dat u debacles als World Online of recenter die van de SNS Bank zult beleven.
 

Beperk u daarom tot het beste van het beste!

Met GroeiDividend help ik u daarbij.

Niet alleen met de keuze van de aandelen, maar ook met de juiste timing om de aandelen aan te kopen.

Daarvoor hebben wij een grafiek ontwikkeld op basis waarvan wij voor elke AMDB kunnen bepalen of deze is overgewaardeerd of juist is ondergewaardeerd.

Een handig hulpmiddel, dat geen enkele andere Nederlandse nieuwsbrief u kan bieden.
 

MCD

 
Die grafiek vindt u in de lijst op de website, door het aandeel van uw keuze aan te klikken. Op deze manier kunt u uw aankoop prima timen. Mocht het aandeel niet zijn ondergewaardeerd, dan zet u het op een verlanglijstje en wacht u rustig af.

Of u koopt een aandeel, dat wel is ondergewaardeerd of zelf als tip door mij voor aankoop wordt aanbevolen.
 

Zet uw horizon daarom op GroeiDividend!

GroeiDividend is mijn maandelijkse nieuwsbrief, die helemaal is samengesteld rond het idee, dat beleggen niet moeilijk of riskant moet zijn.

Integendeel!300_keurmerk_nw.jpg

De nieuwsbrief en de website zijn geconcentreerd rond een aantal bedrijven, die consequent aan een aantal uitgangspunten voldoen. Want niet elk aandeel komt zomaar op mijn lijst. Hiervoor moeten ze aan strenge criteria voldoen. Welke criteria dat zijn, leest u hiernaast.

Zo beschikt GroeiDividend over een lijst van S&P500 aandelen, met een conservatieve balans en veel cash, en heel aandeelhoudersvriendelijk met alsmaar hogere dividenden en flinke inkoopprogramma’s voor eigen aandelen.

Het idee klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Want de meeste beleggers hebben niet de tijd en de middelen om de meer dan 46.000 aandelen te boordelen, die de wereld rijk is, om daarbij het beste van het beste boven water te krijgen.

Dat is mijn taak en het resultaat daarvan vindt u terug in mijn nieuwsbrief.

Daarmee doe ik de vele abonnees, die GroeiDividend inmiddels heeft, een groot plezier.
 

GroeiDividend heeft daarmee een uniek concept!

Nergens in Nederland vindt u een nieuwsbrief met zoveel informatie over de AMDB’s.

Niet alleen heb ik een lijst met 254 AMDB’s waarmee u een ruime keuze ter beschikking heeft, deze lijst is ook dynamisch. Hij wordt dagelijks geactualiseerd en bij elk aandeel geef ik aan of dat aandeel op dit moment ondergewaardeerd is of niet. Bovendien heb ik van elk aandeel een grafiek, waarin u de koers- en dividendontwikkeling kunt aflezen.

Elke maand ontvangt u van ons de nieuwsbrief met mijn favorieten van die maand, die wij op bijzonder aanbevelen. En als extra stuur ik u elke week een overzicht met de laatste dividendaankondigingen en of daarbij sprake is van alweer een dividendverhoging.
 

U krijgt GroeiDividend 1 jaar lang gratis

Deze week heb ik voor de nieuwe abonnees van GroeiDividend een heel aantrekkelijke aanbieding.

Als u nu een jaarabonnement neemt, krijgt u er van mij een jaar extra GRATIS bij. Dat betekent dus, dat u voor 2 jaar slechts €179 betaalt.

 

300_1_jaar_gratis.jpg 

 

Ja, u leest het goed. U krijgt GroeiDividend een jaar lang gratis als u deze week een jaarabonnement neemt. Maar u moet dan wel snel reageren. Uw aanmelding moet voor komende zondagavond binnen zijn om dat jaar gratis erbij te kunnen krijgen. 

U behoort dan gelijk tot de groep abonnees, die exclusief alle informatie krijgt uit onze lijst van 254 Alsmaar Meer Dividend Betalers.  
   

Maar dan moet u wel nu reageren!

Tot zondagavond kunt u van deze aanbieding profiteren.

En u loopt geen enkel risico!

Want ook op deze aanbieding geldt de gebruikelijke niet goed, geld terug garantie. Als enige uitgever van financiële bladen in Nederland en België geef ik u het niet gebruikte deel van uw abonnement terug als u niet tevreden mocht zijn. Zonder verder te vragen of moeilijk te doen.

Dat is een harde garantie en daar mag u mij altijd aan houden!

Beleggen in mijn tips is erg eenvoudig. Bij BinckBank maar ook bij andere banken kunt u mijn aanbevelingen gemakkelijk kopen en verkopen.
 

Aarzel dus niet en reageer vandaag nog!

 

START HIER

 

Mijn nieuwsbrief van juni is zojuist verschenen. U krijgt mijn nieuwe Favorieten dus heet van de naald. Eveline Vrisekoop

 
Met vriendelijke groet,
100_handtekening.png
Eveline Vrisekoop

 

  

Share this page 

 

Direct inloggen

Over Eveline Vrisekoop

Eveline Vrisekoop

Actuele beleggingsresultaten

18-07-2023
Evert: zonder Groeidividend Evert: zonder Groeidividend
$ 32.997,-
Martijn: met groeidividend Martijn: met Groeidividend
$ 237.750,- !
Bekijk het actuele praktijkvoorbeeld

Bekijk hier de video

Een uniek kijkje in de keuken van groeidividend

BELANGRIJK BERICHT VOOR ABONNEES

We hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een compleet nieuw platform om je als abonnee nog beter te dienen.

Via BeleggersPlaats 2.0 word je makkelijker en sneller voorzien van updates, beheer je op een vlotte manier je abonnementen en heb je straks ook de mogelijkheid tot extra interactie.

Je ontvangt van ons binnenkort een email (of je hebt die reeds ontvangen) met als onderwerp “Belangrijk: activeer je account bij BeleggersPlaats”. Open deze mail meteen na ontvangst en zorg ervoor dat je een nieuw wachtwoord aanmaakt zodat je account geactiveerd wordt.

Vanaf dan kan je inloggen op BeleggersPlaats.com (ipv. BeleggersPlaats.nl) om je favoriete nieuwsbrieven te consulteren.